Giới thiệu Khách sạn

Beijing Hotel is located in the heart of Vinh City, on route 1A Highway. 15km from the beach of Cua Lo; Kim Lien relic 13km; Vinh airport 3 km and is located in the heart of economic, political, cultural, Nghe An province. Located near Ho Chi Minh Square and amusement park in Vinh city center, bus station near the airport train station so very convenient for travel and accommodation of the customer

 Beijing Hotel
*Địa chỉ: 110 Mai Hắc Đế  - Thành phố Vinh - Nghệ An
*Điện thoại: 02383.54.8888/ 54.7999/ 54.6688  -  Fax: 02383.595.479
*http://www.phuongbacna.vn - Email: ksbackinh@yahoo.com.vn
Tour Programs
CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI DÀNH CHO MÙA CƯỚI

Du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế tại Huế

Đồ lưu niệm Thủ công mỹ nghệ Cửa Lò

Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012

Mùa hát Quan họ của liền Anh liền Chị - Bến hẹn lại lên!

Online Support

Đặt phòng - 0238.3547.999

Today: 264
Hit counter: 1,444,779
 
 
MŨI KÊ GÀ
Du lịch sông nước Miền Tây
Du lịch sông nước Miền Tây
Nhà tắm cỏ
Nhà tắm cỏ
Khu du lịch Bãi Lữ
Khu du lịch Bãi Lữ
Nụ cười Sapa
Nụ cười Sapa
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Quảng trường Bình Minh Cửa Lò
Quảng trường Bình Minh Cửa Lò
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Sapa - Mùa đông
Sapa - Mùa đông
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Sapa - Thị trấn trong sương
Dinh Hoàng A  Tưởng
Dinh Hoàng A Tưởng
Trang: [1] [2] [3]
 
 
 

Beijing Hotel
Address: No 110 Mai Hac De street  - Vinh city - Nghe An province
Tel: 02383.54 8888 - 54 7999 - 54 6688- / Fax: 02383.595.479
Website: http://www.phuongbacna.vn - Email: ksbackinh@yahoo.com.vn