Giới thiệu Khách sạn

Beijing Hotel is located in the heart of Vinh City, on route 1A Highway. 15km from the beach of Cua Lo; Kim Lien relic 13km; Vinh airport 3 km and is located in the heart of economic, political, cultural, Nghe An province. Located near Ho Chi Minh Square and amusement park in Vinh city center, bus station near the airport train station so very convenient for travel and accommodation of the customer

Khách sạn Bắc Kinh - Beijing hotel
Địa chỉ: 110 Mai Hắc Đế  - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại:  0918634888 (zalo) * 0334888246
Email: [email protected]
http://phuongbacna.vn

Tour Programs
Đồ lưu niệm Thủ công mỹ nghệ Cửa Lò

Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012

Mùa hát Quan họ của liền Anh liền Chị - Bến hẹn lại lên!

Hiệu quả của Năm Du lịch Quốc gia 2011

Du Lịch Phan Thiết: cần tăng tour, nối tuyến

Online Support

Đặt phòng khách sạn - 0918634888

Văn phòng - 0334888246

Today: 448
Hit counter: 1,196,511
 
 
MŨI KÊ GÀ
Mũi kê gà
Mũi kê gà
Mũi kê gà
Mũi kê gà
Thành cổ Quảng Trị
Thành cổ Quảng Trị
Thành cổ Quảng Trị
Thành cổ Quảng Trị
Khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2011
Khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2011
Khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2011
Khai trương mùa du lịch Cửa Lò 2011
Sapa
Sapa
Sapa
Sapa
Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Trẻ em chăn trâu
Trẻ em chăn trâu
Trẻ em chăn trâu
Trẻ em chăn trâu
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Phụ nữ vùng cao
Bản Mường Hum
Bản Mường Hum
Bản Mường Hum
Bản Mường Hum
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Ruộng bậc thang
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 
 
 

Beijing Hotel
Address: No 110 Mai Hac De street  - Vinh city - Nghe An province
Tel: 0918634888 (zalo) * 0334888246
http://www.phuongbacna.vn  Email: [email protected]